• Besplatna pravna pomoć


  Strateški dokumenti

 • Udruge Roma SMŽ

  Ruža Nikolić, osoba bez državljanstva

  Ruža je naša druga stranka koja je dobila Konvencijsku putovnicu, s kojom se prvi put u svom životu može slobodno kretati i van RH. Također, dobila je i stalni boravak, kao osoba bez državljanstva. Nadamo se da… Više »


  Udruge Roma SMŽ

  Pravnom pomoći do primitka u državljanstvo Republike Hrvatske

  Bedri Hoti je osoba bez državljanstva u Republici Hrvatskoj koja je nakon trideset i devet godina bezuspješnih pokušaja u vođenju niza upravnih i sudskih postupaka, ostvario pravo na državljanstvo Republike Hrvatske. Nakon pozitivne presude Europskog suda za… Više »


  Udruge Roma SMŽ

  Prva stranka PGP-a koja je dobila putovnicu za osobe bez državljanstva u Republici Hrvatskoj!

  #statelessness #1954Convention #freedomofmovement  #humanrights #civilrights #freelegalaid #ens #crpsisak


  Udruge Roma SMŽ

  PGP je primljen u članstvo Europske mreže za osobe bez državljanstva (European Network for Statelessness)!

  PGP Sisak je od 8.11.2018. pridruženi član Europske mreže za osobe bez državljanstva. Mreža je to nevladinih organizacija, akademskih inicijativa i pojedinih stručnjaka koji se bave rješavanjem apatridnosti u Europi. Glavna misao vodilja je da sva ljudska… Više »