POZIV NAJMOPRIMCIMA NA OTKUP STANOVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Odluka o prodaji stanova u vlasništvu RH stupila je na snagu 17.srpnja 2021.g. /NN 78/21/. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_78_1451.html Sukladno istoj predmet prodaje su stanovi u vlasništvu odnosno suvlasništvu Republike Hrvatske koje, na temelju ugovora o najmu ili drugih akata, koriste najmoprimci i članovi uže obitelji najmoprimaca. Korisnici stanova mogu podnijeti zahtjev za kupnju stana u roku šest […]

POZIV NAJMOPRIMCIMA NA OTKUP STANOVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE Read More »

Službeno je objavljena Baza podataka predmeta bezdržavljanstva od strane Europske mreže za bezdržavljanstvo

Službeno je objavljena Baza podataka predmeta bezdržavljanstva od strane Europske mreže za bezdržavljanstvo. https://caselaw.statelessness.eu/caselaw-search U istoj se nalaze primjeri sudske prakse predmeta bezdržavljanstva. PGP Sisak je kao član Europske mreže za bezdržavljanstvo pridonio bazi podataka sa svojim predmetima.  Iste možete pronaći kod odabira zemlje Hrvatska (Croatia) u alatu za pretragu.

Službeno je objavljena Baza podataka predmeta bezdržavljanstva od strane Europske mreže za bezdržavljanstvo Read More »

Dom za “nevidljive”

izvor: portalnovosti.com Osobe bez državljanstva uglavnom su nevidljive u pravnom smislu i stvarnom životu. Ipak, dvogodišnji trud sisačke civilne scene, u partnerstvu s pučkim pravobraniteljem RH, rezultirao je otvaranjem sisačkog Centra za integraciju stranaca Da se civilna scena Sisačko-moslavačke županije razvija unatoč posljedicama razornog potresa, epidemiji bolesti Covid-19 i kontinuiranog iseljavanja stanovništva, pokazuje otvaranje Centra

Dom za “nevidljive” Read More »

Scroll to Top