Udruga Roma Sisačko-moslavačke županije i Grada Siska “Nevo Drom”, Sisak


ONaziv udruge/predsjednik
Udruga Roma Sisačko – moslavačke županije i Grada Siska “Nevo Drom”/ Ismet Salihi
Adresa/kontakt
Ante Starčevića 20, Sisak/ 098 491 327
Osnovna djelatnost
Poticanje obrazovanja, suradnja s institucijama.


Udruga „Nevo Drom“ osnovana je 21.03.2010. godine u Sisku na inicijativu predsjednika Ismeta Salihija i njegove kćeri Jasmine Salihi.
Cilj udruge je poticanje obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine budući je potpredsjednica udruge Jasmina Salihi diplomirala na Stručnom studiju Sveučilišta u Splitu i dobila zvanje inženjera računalstva.
Cilj udruge je razvoj romskog društva putem edukacije o pravima nacionalnih manjina, poticanje zapošljavanja te obrazovanje o osnovnim kompjutorskim vještinama odnosno informatičkoj pismenosti.
S tim u vezi udruga je u ožujku 2013.g. aplicirala na nedavno otvoreni natječaj HEP-a za donacije te uskoro očekuje rezultate natječaja.
Svojom upornošću Jasmina želi dokazati da su sve želje ostvarive i da se može uspjeti ako vam potporu pruža zajednica u kojoj živite. Dakle, Jasmina želi pomoći pripadnicima romske nacionalne manjine u poticanju i uključivanju Roma u programe obrazovanja, znajući kako je nedostatak obrazovanja jedan od temeljnih problema romske nacionalne manjine.
Udruga ima 96 članova i dva volontera koji provode aktivnosti rada udruge i na taj način sudjeluju u poboljšanju položaja romske nacionalne manjine u široj zajednici.
Do sada udruga je provela aktivnosti obrazovanja Roma u suradnji s HZZ-om, udrugom Kali Sara iz Zagreba te udrugom Centar za provedbu integracije u EU, također iz Zagreba. Za 15 djece su u periodu od 2011.g. i 2012.g. proveli tečaj romskog jezika.
Također, aktivno rade i na socijalizaciji djece predškolske dobi. Od 2011.g. udruga provodi instrukcije osnovnoškolcima iz društvenih predmeta.
Udruga radi i na ravnopravnosti spolova kroz održavanje radionica o pravima romskih žena.
U cilju poboljšanja sveopće zaposlenosti pripadnika romske nacionalne manjine udruga je organizirala edukaciju za samozapošljavanje u 2011.g. za 30 odraslih osoba.
Održane su i dvije radionice o statusnim pitanjima pripadnika romske nacionalne manjine u 2011.g. i 2012.g. Radionice je vodila odvjetnica iz Kutine, Ivana Canjuga Bedić koja se bavi statusnim pravima Roma.
Do sada udruga se nije izravno javljala na natječaje međutim Jasmina Salihi u sklopu projekta „Izgradnja kapaciteta romskih udruga u Sisačko – moslavačkoj županiji“, kojeg tijekom 2013.g. provodi Projekt građanskih prava Sisak, s partnerom na projektu udrugom „Novi svijet“ Luščani radi na vlastitoj edukaciji o pisanju projektnih prijedloga.
Udruga Nevo Drom je zainteresirana za ostale aktivnosti gore navedenog projekta, kao što su tečaj o osnovnoj informatičkoj pismenosti i pisanju projekata, te će se tijekom 2013.g. uključiti u navedene tečajeve.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Scroll to Top