Udruga Romska prava, Sisak


ONaziv udruge/predsjednik
Udruga “Romska prava”/ Dragoljub Nikolić
Adresa/kontakt
Capraške poljane 39, Sisak/ 099 678 6404
Osnovna djelatnost
Zaštita prava pripadnika romske nacionalne manjine kao i ljudskih prava u cjelini.
U sklopu udruge djeluje
Romski nogometni klub “Roma” Sisak


Udruga „Romska prava“ nevladina je, neprofitna organizacija osnovana 2007.g. na inicijativu predsjednika Dragoljuba Nikolića kao i ostalih pripadnika romske nacionalne manjine sa svrhom zaštite prava pripadnika romske nacionalne manjine kao i poboljšanja kvalitete njihovih života u cjelini.

Udruga „Romska prava“ osnovana je s ciljem da pripadnike romske nacionalne manjine motivira i aktivira u pogledu sudjelovanja i participacije u svojoj zajednici kako bi kroz obrazovanje i očuvanje tradicije i kulture unaprijedila položaj romske nacionalne manjine u široj društvenoj zajednici.

Udruga ima 25 članova s područja Sisačko – moslavačke županije koji aktivno sudjeluju u provođenju aktivnosti rada udruge.

Udruga svake godine organizira manifestaciju povodom obilježavanja Svjetskog dana Roma i blagdana Đurđevdana. Tijekom organizacije u udruzi se okupljaju svi aktivni članovi kao i volonteri koji svojim radom i angažmanom pridonose njegovanju romske kulture.

Obzirom na socijalne specifičnosti romskih naselja kao i na neriješenu komunalnu infrastrukturu, udruga poduzima mjere za poboljšanje uvjeta života u romskim naseljima kroz aktivnosti čišćenja romskih naselja.

Tako je od srpnja do kolovoza u 2012. g. 20 članova udruge provelo aktivnost čišćenja naselja „Capraške poljane“. Strojeve za rad, bagere i kamion za odvoz otpada ustupila je na korištenje Županija Sisačko – moslavačka.

Udruga se financira kroz donacije Grada Siska kao i projekte Županije Sisačko – moslavačke, Savjeta za nacionalne manjine kao i Vladinog ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

U 2013. godini udruga je u suradnji s Gradom Siskom kao i Gradskim vijećem romske nacionalne manjine primila donaciju Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina za legalizaciju romskih objekata. Kroz program legalizacije 25 kućanstava legaliziralo je svoj stambeni objekt. Izvješće o utrošenim sredstvima za legalizaciju romskih objekata je u izradi.

15. ožujka 2013. godine udruga je potpisala Povelju o suradnji Grada Siska vijećima, predstavnicima i udrugama nacionalnih manjina i organizacijama civilnog društva koje se bave manjinskim pitanjima i ljudskim pravima.

Povelja je rezultat usaglašenih stavova u definiranju zajedničkih načela suradnje između Grada Siska i Vijeća nacionalnih manjina, predstavnika nacionalnih manjina, udruga civilnog društva nacionalnih manjina i udruga koje se bave manjinskim pitanjima i ljudskim pravima. Temelji se na načelima i oblicima suradnje utvrđenim Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i Zakonom o udrugama.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Scroll to Top