• Besplatna pravna pomoć


  Strateški dokumenti

 • Udruge Roma SMŽ

  Pravna analiza – problematika stranaca uočena od strane PGP-a u vezi Zakona o strancima i Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti

  PRAVNA ANALIZA


  Udruge Roma SMŽ

  Kratka analiza konačnog popisa Stanovništva 2021., Stanovništvo prema državljanstvu po gradovima/općinama

  U odnosu na popis stanovništva 2011. kad je ukupan broj stanovnika u Republici Hrvatskoj bio 4.284.889, konačni popis stanovništva iz 2021. prikazuje umanjenje broja stanovnika za nešto manje od  400 tisuća stanovnika (396.360). Nastavlja se depopulacijski trend,… Više »


  Udruge Roma SMŽ

  Zagovaračka aktivnost PGP-a Sisak vezano za diskriminacijsku politiku sustava socijalne skrbi – zabilježba tražbina na nekretninama korisnika socijalne skrbi

  Projekt građanskih Prava Sisak (PGP Sisak) sukladno zaprimi službenog odgovora Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 12.kolovoza 2022. izražava nezadovoljstvo s navedenim odgovorom, jer isti sačinjava puko navođenje članaka Zakona o socijalnoj skrbi /pročišćeni… Više »


  Udruge Roma SMŽ

  Platforma 044 – za bolju budućnost Sisačko-moslavačke županije

  U okviru Platforme 044 u našoj županiji postavili smo metalne sandučiće za prijedloge, pritužbe, probleme i mišljenja građana. Cilj nam je poticati građanski aktivizam i omogućiti da problemi dopru do lokalne vlasti. Platforma 044 je u svojevrsnoj… Više »