• Besplatna pravna pomoć


  Strateški dokumenti

 • Udruge Roma SMŽ

  SVEČANA PODJELA POTVRDA O POHAĐANJU TEČAJA HRVATSKOGA JEZIKA

  PGP Sisak je u petak 29.10.2021. godine u Centru za integraciju stranaca u Sisku održao svečanu podjelu potvrda o pohađanju tečaja hrvatskoga jezika za strance. U okviru aktivnosti Centra za integraciju stranaca provodili smo tečaj hrvatskoga jezika… Više »


  Udruge Roma SMŽ

  POZIV NAJMOPRIMCIMA NA OTKUP STANOVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

  Odluka o prodaji stanova u vlasništvu RH stupila je na snagu 17.srpnja 2021.g. /NN 78/21/. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_78_1451.html Sukladno istoj predmet prodaje su stanovi u vlasništvu odnosno suvlasništvu Republike Hrvatske koje, na temelju ugovora o najmu ili drugih akata,… Više »


  Udruge Roma SMŽ

  Službeno je objavljena Baza podataka predmeta bezdržavljanstva od strane Europske mreže za bezdržavljanstvo

  Službeno je objavljena Baza podataka predmeta bezdržavljanstva od strane Europske mreže za bezdržavljanstvo. https://caselaw.statelessness.eu/caselaw-search U istoj se nalaze primjeri sudske prakse predmeta bezdržavljanstva. PGP Sisak je kao član Europske mreže za bezdržavljanstvo pridonio bazi podataka sa svojim… Više »


  Udruge Roma SMŽ

  PGP Sisak sudjelovao je u izradi Godišnjeg izvješća o migracijama I azilu za Republiku Hrvatsku za 2020. godinu.

  Godišnje izvješće o migracijama i azilu za RH za 2020. godinu