Novosti: Romski kulturni centar, Sisak


Romski kulturni centar, Sisak

Projekt “Različiti, ali povezani”

Udruga Romski kulturni centar Sisak i KUD Tradicija održali prezentaciju rada svojih organizacija u Osnovnoj školi Komarevo u okviru njihovog projekta “Različiti, ali povezani”. [Show as slideshow]


Romski kulturni centar, Sisak

Radio emisija “Romi u našoj zajednici”, Petrinjski radio

Poslušajte radio emisiju “Romi u našoj zajednici” koja je išla uživo 19.11.2014. na Petrinjskom radiju, a sastavni je dio Projekta zagovaranja uključivanja Roma.


Romski kulturni centar, Sisak, Udruge Roma SMŽ

Posjeta romske djece Zoološkom vrtu Zagreb

PGP Sisak je dana 12.03.2014., sudjelovao u organizaciji posjete romske djece, učenika Osnovne škole Braća Bobetko Sisak, Zoološkom vrtu Zagreb. Glavni organizator posjeta, udruga Romski kulturni centar, uz pomoć donacije Grada Siska i PGP-a te koordiniranje PGP-a,… Više »