Romski kulturni centar, Sisak

Radio emisija “Romi u našoj zajednici”, Petrinjski radio

Poslušajte radio emisiju “Romi u našoj zajednici” koja je išla uživo 19.11.2014. na Petrinjskom radiju, a sastavni je dio Projekta zagovaranja uključivanja Roma.