• Besplatna pravna pomoć


  Strateški dokumenti

 • Udruge Roma SMŽ

  Prevencija apatridnosti u romskoj populaciji

  Dana 12. travnja 2017. PGP Sisak je, u sklopu aktivnosti na projektu „Prevencija apatridnosti u romskoj populaciji“ financiranog od strane UNHCR-a, organizirala promotivni štand na Šetnici Slave Striegla u Sisku s ciljem informiranja građana o problematici apatridnosti…. Više »


  Udruge Roma SMŽ

  PGP Sisak član je Povjerenstva za izradu Akcijskog plana za Rome za razdoblje 2017. – 2019.

  Odlukom gradonačelnice Grada Siska, imenovano je Povjerenstvo za izradu Akcijskog plana za Rome kojeg čine predstavnici, grada Siska, Vijeća romske nacionalne manjine, romskih udruga, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, osnovne škole Braća Bobetko, Centra za socijalnu skrb u… Više »


  Udruge Roma SMŽ

  “Spriječimo apatridnost”

  “Spriječimo apatridnost” prvi je od ukupno četiri kratka videa snimljen u sklopu provedbe projekta “Prevencija apatridnosti u romskoj populaciji” financiranog od strane UNHCR-a koji PGP Sisak provodi u periodu 01.01.2017. – 31.12.2017.


  Udruge Roma SMŽ

  UNHCR promotivni štand

  Dana 29.03.2017., PGP Sisak je u sklopu aktivnosti projekta Besplatna pravna pomoć povratnicima, izbjeglicama, manjinama i ostalim ugroženim osobama financiranog od strane UNHCR-a, a koji PGP provodi u periodu 01.01.2017. – 31.12.2017., organizirao prvi od četiri promotivna… Više »