Udruge Roma SMŽ

Službeno je objavljena Baza podataka predmeta bezdržavljanstva od strane Europske mreže za bezdržavljanstvo

Službeno je objavljena Baza podataka predmeta bezdržavljanstva od strane Europske mreže za bezdržavljanstvo.

https://caselaw.statelessness.eu/caselaw-search

U istoj se nalaze primjeri sudske prakse predmeta bezdržavljanstva. PGP Sisak je kao član Europske mreže za bezdržavljanstvo pridonio bazi podataka sa svojim predmetima.  Iste možete pronaći kod odabira zemlje Hrvatska (Croatia) u alatu za pretragu.