PGP Sisak član je Povjerenstva za izradu Akcijskog plana za Rome za razdoblje 2017. – 2019.

Odlukom gradonačelnice Grada Siska, imenovano je Povjerenstvo za izradu Akcijskog plana za Rome kojeg čine predstavnici, grada Siska, Vijeća romske nacionalne manjine, romskih udruga, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, osnovne škole Braća Bobetko, Centra za socijalnu skrb u Sisku i PGP Sisak kao udruga koja svakodnevno radi s Romima i poznaje romsku problematiku.

Na drugom sastanku održanom 6.4.2017. s početkom u 13h u Gradskoj vijećnici grada Siska, predsjednik Povjerenstva Marko Krička održao je pozdravnu riječ. U uvodnom izlaganju je istaknuo da mjere Akcijskog plana trebaju biti realne, prilagođene mogućnostima financiranja i s tim u vezi provedive. Naime, on želi izbjeći već dobro poznatu činjenicu, da kod većine takvih dokumenata nikada ne dođe do  njihove implementacije.

Nakon izlaganja predsjednika, u aktivnoj raspravi formirane su radne grupe i zajednički su utvrđeni okvirni naslovi mjera koje će plan sadržavati. Dogovoren je i prvi radni sastanak radne grupe Povjerenstva na kojem će svaka grupa predstaviti sadržaj svoje mjere, ključne probleme i prijedloge kako ih riješiti, raspraviti će detaljnije o temama koje trebaju biti njegov sastavni dio. Cilj je dakle ovog plana doprinos planskom pristupu rješavanja društvenih problema s kojima se pripadnici/ice romske nacionalne manjine susreću u svakodnevnom životu.

Scroll to Top