Romski asistent

Pgp Sisak u sklopu projekta „Izgradnja kapaciteta romskih udruga u Sisačko – moslavačkoj županiji angažirao je Marjana Nikolića kao asistenta na implementaciji projekta, odnosno u radu s romskim udrugama kao i pripadnicima romske nacionalne manjine. Marjan Nikolić rođen je 07.11.1990. godine u Sisku. Sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem, sukladno Nacionalnom programu za Rome radi u O.Š. […]

Romski asistent Read More »

Romske udruge Grada Siska potpisale povelju o suradnji s Gradom Siskom

15. ožujka 2013. godine, romske udruge Grada Siska, Romsko kulturno-umjetničko društvo „Crni biseri“, Udruga Roma Bajaša, Udruga Romska prava, Udruga Romski kulturni centar i Udruga za razvoj i bolji život Roma, su potpisale Povelju o suradnji Grada Siska s vijećima, predstavnicima i udrugama nacionalnih manjina i organizacijama civilnog društva koje se bave manjinskim pitanjima i

Romske udruge Grada Siska potpisale povelju o suradnji s Gradom Siskom Read More »

Upućen službeni dopis Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa

Udruga “Novi svijet” Luščani partner na projketu “Izgradnja kapaciteta romskih udruga u SMŽ” uputila je službeni dopis Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa u kojem tražimo očitovanje o nastavku financiranja obrazovnog programa za pripadnike romske nacionalne manjine kao i mogućnostima rješavanja nedostatka materijalnih sredstava.

Upućen službeni dopis Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Read More »

Scroll to Top