Nijedno dijete ne smije ostati bez državljanstva – M.D. je dobila hrvatsko državljanstvo nakon 10 godina

M.D. je rođena u Francuskoj 10. lipnja 2012. od roditelja iz bivše Jugoslavije, majke državljanke Hrvatske, i oca državljana Kosova, oboje pripadnici romske nacionalne manjine. Rođenje djeteta je upisano, ali s pogrešno upisanim imenom, prezimenom i mjestom rođenja majke.

M.D. je deportirana iz Francuske, zajedno s roditeljima i četvero malodobne braće i sestara na Kosovo u listopadu 2013. Nakon što su majka i četvero djece deportirani u Hrvatsku, M. D. je ostavljena na Kosovu s ocem.

Majka i četvero malodobne djece (+troje punoljetne djece) su 2014. izbrisani iz hrvatskih knjiga državljana i ostali su bez državljanstva. PGP Sisak je radio na upravnim predmetima svih osmero članova obitelji i nakon donošenja pozitivnih izmjena Zakona o hrvatskom državljanstvu, na inicijativu PGP-a i zastupnika Roma u Hrvatskom saboru, PGP je 2015. godine uspio sve članove obitelji ponovno upisati u matične knjige hrvatskih državljana i dostaviti im sve osobne dokumente, uključujući OIB brojeve i osobne iskaznice.

2016. godine otac i M. D. su došli u RH. Tijekom 2016. PGP je bio u telefonskom kontaktu s Veleposlanstvom RH u Francuskoj. Službenik nas je obavijestio da se rodni list može dobiti osobno. Za promjenu podataka bilo je potrebno da roditelji dođu osobno i angažiraju odvjetnika koji će ih zastupati.

Početkom 2017. godine Centar za socijalnu skrb obavijestio je PGP da će se pobrinuti za slučaj M.D., jer imaju slučaj cijele obitelji. Nadalje, svu ostalu malodobnu djecu oduzeli su roditeljima i smjestili u udomiteljsku obitelj u istočnoj Slavoniji zbog njihove procjene da roditelji nisu adekvatni roditelji. M. D. je također kratko bila smještena u udomiteljskoj obitelji, ali je vraćena, jer nije imala dokumente, uključujući zdravstveno osiguranje, što je predstavljalo problem za udomiteljsku obitelj.

PGP je 2017. godine pokušao regulirati privremeni boravak M. D., ali to nije bilo moguće bez izvoda iz matične knjige rođenih.

PGP je 2018. godine pokušao upisati dijete u vrtić, najviše radi predškolskog odgoja, ali to nije bilo moguće, jer ravnateljica vrtića i lokalna vlast u Sisku nisu pokazala fleksibilnost i spremnost za upis djeteta u sustav, tvrdeći da to nije moguće jer nema rodni list i OIB.

Nakon redovitog kontaktiranja Centra za socijalnu skrb Sisak, PGP je obaviješten da će Centar proslijediti slučaj Ministarstvu socijalne skrbi.

PGP je 2019. godine koordinirao upis djeteta u prvi razred osnovne škole u Sisku. PGP je organizirao nabavku školskih udžbenika za M. D., kao i školsku dodatnu opremu. No, škola obavještava PGP da dijete pohađa školu, ali ne redovito, jer nema OIB, zbog čega se ne može upisivati ​​u e-dnevnik, a samim tim ni ocjenjivati ​​i dobivati ​​ocjene i školsku diplomu.

U kolovozu 2019. PGP je pisao matičnom uredu u Francuskoj i tražio promjenu podataka u rodnom listu i izdavanje novog rodnog lista. Matični ured u Francuskoj je 30. rujna 2019. godine poslao rodni list u originalnom stanju, bez odgovora i objašnjenja na naše upite za promjenu podataka. PGP je francuski rodni list preveo na hrvatski jezik za eventualne potrebe upravnih postupaka u Hrvatskoj.

Uzimajući u obzir složenost slučaja i obitelji, kao i uključenost centara za socijalnu skrb, PGP je raspravljao o rješenjima slučaja. PGP smatra da bi bilo moguće pokrenuti upravni postupak pred Sisačko-moslavačkom županijom, Odjelom za opću upravu, za donošenje upravnog rješenja o upisu u matične knjige rođenih temeljem članka 40. stavka 2. Zakona o državnim maticama. PGP je 19. svibnja 2020. godine posjetio Sisačko-moslavačku županiju, Odjel za opću upravu, te raspravljao o navedenom Zakonu i zahtjevu za donošenje rješenja o upisu rođenja djeteta. Dana 20. svibnja 2020. PGP je pomogao majci stranke da podnese gore navedeni zahtjev.

PGP je nekoliko puta pozvan da dođe u Sisačko-moslavačku županiju i raspravi slučaj, kao i da ga dodatno obrazloži, jer službenici ureda nikada nisu imali takav slučaj.

PGP je 4. lipnja 2020. zaprimio Zaključak Županijskog odjela za opću upravu u kojem se daje rok od 30 dana za dostavu dodatne dokumentacije kojom se dokazuje da je G. T. majka M. D.

PGP Sisak je 5. svibnja 2020. godine podnio zahtjev za besplatnu sekundarnu pravnu pomoć za zastupanje stranke pred sudom i oslobađanje od plaćanja sudskih pristojbi.

Dana 9. svibnja 2020. godine, na požurnicu PGP-a u kojoj se traži hitno rješavanje predmeta, PGP-u je uručeno rješenje o pravu na besplatnu pravnu pomoć i oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi.

PGP je 10. lipnja 2020. godine podnio tužbu za utvrđivanje majčinstva (jer su sudski postupak i njegova odluka postali nužni da Županijski odjel za opću upravu upiše dijete u matične knjige rođenih.)

PGP je 1. srpnja 2020. godine uputio pritužbu pučkom pravobranitelju, pravobraniteljici za djecu i Ministarstvu obrazovanja, kao i svim nadležnim uredima. Razlog za pritužbu je uglavnom pritužba na nesuradnju hrvatskih tijela i institucija, kao i strah PGP-a da dijete neće u školskoj godini 2020./2021. ponovno moći redovito pohađati školu, pa će izgubiti dvije godine škole.

Dana 2. srpnja 2020. godine odvjetnica PGP-a posjetila je Općinski sud u Sisku i sutkinju kojoj je dodijeljen predmet te dostavila požurnicu.

PGP Sisak je 6. srpnja 2020. godine uputio Sisačko-moslavačkoj županiji podnesak u kojem traži novi rok za dostavu dokaza jer je istekao rok od 30 dana. PGP je priložio presliku tužbe dostavljene Općinskom sudu u Sisku.

PGP je 17. srpnja 2020. godine uputio požurnicu Općinskom sudu u Sisku, još jednom obrazlažući da je predmet vrlo hitan.

PGP je 10. srpnja 2020. godine uputio požurnicu pučkom pravobranitelju i svim drugim tijelima, uredima i osobama koje se bave ljudskim pravima, jer nitko od njih nije odgovorio, pa je PGP još jednom naglasio da se radi o djetetu bez državljanstva i koje ne može ići u škola.

PGP je 24. kolovoza 2020. godine zaprimio dopis Porezne uprave sisačko – moslavačke po zahtjevu za utvrđivanje OIB-a. Rekli su da se stranka treba obratiti Matičnom uredu u Sisku zbog činjenice da nema hrvatsko državljanstvo.

Tijekom kolovoza i rujna 2020., PGP je uspio ponovno upisati dijete u osnovnu školu, prvi razred, drugi put.

Kako ne bi izgubila još jednu godinu neredovitim odlaskom u školu, PGP je požurio s postupcima utvrđivanja OIB broja, pred svim relevantnim dionicima. Konačno, 24. rujna dijete je dobilo svoj OIB, što joj je omogućilo da redovito pohađa školu.

PGP je u rujnu 2020. platio DNK analizu za roditelje djeteta, kako bi se požurio sudski spor. Pokazalo se da su roditelji gotovo 100% roditelji M. D.

Tijekom 2020. godine dijete je više puta odlazilo u bolnicu jer je bilo bolesno. Dobila je tretmane, ali i račune za plaćanje tih tretmana. PGP je pisao zahtjeve za oslobađanje od plaćanja, ali je na njih negativno odgovoreno.

PGP je slao požurnice sudu u slučaju utvrđivanja majčinstva.

Dana 29. prosinca 2020. godine razoran potres pogodio je Sisak i kuću u kojoj je obitelj iznajmljivala stan. Nakon toga obitelj je smještena u privremeni smještaj u školi, a potom u mobilnu kućicu u naselju mobilnih kućica u Sisku, gdje i danas žive.

Tijekom 2021. godine policija je dolazila u posjet obitelji i raspitivala se za dijete, inzistirala da dijete treba prijaviti i sl. PGP je pisao Policijskoj upravi u Sisku moleći ih da ne uznemiravaju dijete i obitelj, jer oni moraju biti svjesni problema djeteta te ga trebaju u stvari rješavati.

U travnju 2021. majka pokušava pronaći liječnika za dijete, ali to nije bilo moguće jer nijedan liječnik nije želio imati pacijenta bez osobnog dokumenta. To je bio razlog zašto je dijete imalo mnogo školskih sati bez liječničke ispričnice, jer kada je bolesno, ne može dobiti potvrdu od svog liječnika.

O ovoj situaciji s medicinskom skrbi/liječnicima za dijete obaviješteni su svi relevantni dionici. Uključuje pravobranitelja za djecu, ministarstva, nacionalne i međunarodne organizacije za ljudska prava itd. Uglavnom nije bilo odgovora, ili je bilo samo formalnih.

Tijekom ljeta 2021. godine utvrđeno je da je dijete završilo prvi razred s negativnom ocjenom iz predmeta hrvatski jezik. No, tijekom školske godine imala je gotovo sve pozitivne ocjene. PGP je to pokušao riješiti s učiteljicom i ravnateljem škole, ali nije bilo moguće. PGP se žalio Ministarstvu obrazovanja i Agenciji za odgoj i obrazovanje. U rujnu 2021. Ministarstvo je odgovorilo da kršenja prava niti postupaka nisu utvrđena.

U rujnu 2021. godine održana je sudska rasprava u sudskom sporu. Tužba je ponovo ispravljena.

U listopadu 2021. godine Agencija za odgoj i obrazovanje napravila je analizu i nalaze u kojima se navodi da su djetetova prava povrijeđena i da je ocjena za prvi razred hrvatskog jezika pogrešno utvrđena te da je treba pozitivno ocijeniti. Učiteljica i ravnatelj dobili su upute kako ispraviti ocjenu djeteta, kao i cjelovit pristup djetetu u školi.

U listopadu 2021. održano je još jedno ročište na sudu, kojim je slučaj zaključen.

Dana 25. studenoga 2021. trebala je biti objavljena sudska odluka u slučaju majčinstva, no sutkinja to nije učinila, već je ponovno otvorila postupak.

U prosincu 2021. godine dogovoreno je da dijete promijeni školu, kako bi bilo bliže mjestu stanovanja.

U siječnju 2022. dijete je krenulo u novu osnovnu školu.

PGP je uputio podnesak Sudu te je nova rasprava zakazana za 2. ožujka 2022. Dana 2. ožujka 2022. godine predmet je okončan, a odluka je trebala biti objavljena 29. ožujka 2022. Sud je 29. ožujka 2022. godine donio odluku o majčinstvu djeteta.

No, 11. svibnja 2022. sutkinja je utvrdila da je u rješenju bila greška, pa ju je ispravila i dala novi rok za pravomoćnost sudske odluke. Odluka je konačno postala pravomoćna 13.7.2022.

Tijekom kolovoza 2022., gornja odluka je dostavljena u Upravni odjel za poslove Skupštine, pravne i opće poslove Sisačko-moslavačke županije, koji 2. rujna 2022. donosi rješenje kojim se odobrava upis u maticu rođenih činjenice rođenja maloljetnog djeteta nastale u inozemstvu.

Nakon gornjeg upisa, PGP Sisak je za dijete ishodovao rodni list i domovnicu.

U tijeku je još promjena prezimena djeteta, jer je od rođenja došlo do promjene prezimena oca i majke te će djetetu biti upisano prezime po ocu, nakon čega ćemo djetetu napraviti i osobnu iskaznicu.

Dakle, dijete je nakon nešto više od 10 godina od svog rođenja dobila državljanstvo, tj. rodni list i domovnicu, na temelju čega će dobiti sve ostale osobne dokumente, a time i sva ostala prava koja joj pripadaju. PGP Sisak je sretan što je predmet konačno, nakon 8 godina upravnih i sudskih postupaka, pozitivno okončan, no postavlja se pitanje što bi se dogodilo da nema pružatelja pravne pomoći koji radi na predmetu kako je gore navedeno, kontinuirano i profesionalno?

U Sisku, 21.9.2022.

Milana Kreća

Scroll to Top