Lokalna platforma za Rome

Dana 20.01.2016. u Sisku, udruga Projekt građanskih prava Sisak organizirala je prvi radni sastanak „Lokalne platforme za Rome“, tijela oformljenog u sklopu projekta „The Importance of Being Roma – Važno je zvati se Rom“. Projekt se provodi u periodu od 01.11.2015.-31.10.2016. te je financiran sredstvima Europske unije, dok je sufinanciranje projekta osigurao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Obzirom da je glavni cilj projekta ohrabriti pripadnike romske nacionalne manjine da se izjašnjavaju kao Romi, prvi sastanak Platforme imao je za temu  – statusna pitanja Roma. Osim predstavnika PGP-a Sisak te udruga partnera, u rad Platforme su se uključili i predstavnici Grada Siska, Sisačko-moslavačke županije, UNHCR-a, UNDP-a, Centra za socijalnu skrb Sisak, MUP-a te romskih udruga iz Sisačko-moslavačke županije.

Cijeli sastanak Platforme pratila je iscrpna power point prezentacija koja je stilizirano prikazala metode rada Platforme te istaknula statističke podatke vezano za broj deklariranih Roma u Sisačko-moslavačkoj županiji i Republici Hrvatskoj. Također, kao velik problem pri deklaraciji pripadnika nacionalne manjine istaknuta je činjenica da se jednom upisana narodnost ne može promijeniti u matičnim knjigama. Konstatirano je kako je to iznimno velik problem, obzirom da roditelji često, pod pritiskom društva, djecu upisuju kao pripadnike većinskog naroda ili neke druge nacionalne manjine.

Na kraju sastanka, svi dionici Platforme zaključili su kako je broj Roma u Sisačko-moslavačkoj županiji i Republici Hrvatskoj netočan te kako je stvaran broj Roma daleko veći. Također, zaključeno je kako je važeća legislativa koja regulira upisivanje i promjenu narodnosti u matičnim knjigama diskriminatorna te kako je potrebno pokrenuti inicijativu za izmjenu iste.

Scroll to Top