Lokalna platforma za Rome, 3. sastanak

Dana 29.06.2016. u Sisku, udruga Projekt građanskih prava Sisak organizirala je treći radni sastanak „Lokalne platforme za Rome“. Tijelo oformljeno u sklopu projekta „The Importance of Being Roma – Važno je zvati se Rom“, projekta koji se provodi u periodu od 01.11.2015.-31.10.2016. te je financiran sredstvima Europske unije, dok je sufinanciranje projekta osigurao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, u kontinuitetu djeluje već šest mjeseci te je do sada ostvarilo zapažene rezultate.

Nakon dva tematska radna sastanak koji su obrađivali teme statusnih pitanja te obrazovanje pripadnika romske nacionalne manjine, uvjeti stanovanja u romskim naseljima te stambeno zbrinjavanje bili su tema trećeg sastanka.

Sastanak je otvoren izlaganjem rada Platforme u dosadašnjem dijelu provedbe projekta te su sudionicima, koji obzirom na specifičnosti teme nisu nazočili prvim dvama sastancima, predstavljeni konkretni rezultati rada Platforme.

Nakon više od dva sata aktivne rasprave, svi prisutni su zaključili da su opći uvjeti stanovanja u romskim naseljima u Sisačko-moslavačkoj županiji – nezadovoljavajući. Iako se neka naselja, uređenjem okoliša izdvajaju kao pozitivni primjeri, čak i u tim naseljima je prisutan nedostatak osnovne infrastrukture koji je u ostatku Županije uobičajen. Neriješeni imovinsko pravni odnosi u naseljima, jedna je od glavnih prepreka daljnjim ulaganjima, stoga je potrebno provesti koordiniranu akciju svih dionika kako bi se nastavio postupak parcelacije i legalizacije.

Vezano za problem stambenog zbrinjavanja pripadnika romske nacionalne manjine, glavni problem predstavlja nedostatak stambenih kapaciteta u koje bi se takve obitelji zbrinjavale te unaprijed formirana lista prvenstva, koja se formirala prema natječaju na koji se brojni Romi iz neznanja nisu prijavili. Kako bismo premostili taj problem, predstavnici Grada će prilikom raspisivanja natječaja izravno obavijestiti ured Projekta građanskih prava.

Kao i prethodni sastanci i ovaj je donio konkretne zaključke i preporuke za daljnje djelovanje Platforme te je pokazatelj kako je međusektorska suradnja najbolji oblik suradnje ukoliko se žele ostvariti konkretni rezultati.

Scroll to Top