Kome i kako prijaviti sumnju na diskriminaciju?

Ukoliko sumnjate ili smatrate da ste diskriminirati možete podnijeti prijavu odnosno pritužbu Uredu pučkog pravobranitelja i to na sljedeći kontakt:

PUČKI PRAVOBRANITELJ
Trg hrvatskih velikana 6
10 000 Zagreb

– telefon :  01/4851 854 
– e-mail :   

Više:

Scroll to Top