Novosti: Udruga Roma Sisačko-moslavačke županije i Grada Siska “Nevo Drom”, Sisak


Udruga Roma Sisačko-moslavačke županije i Grada Siska "Nevo Drom", Sisak

Radionica „Da li se slušamo? – nenasilna komunikacija i aktivno slušanje“

Udruga Nevo Drom 30.travnja 2013.god. domaćin je Radionice „Da li se slušamo? – nenasilna komunikacija i aktivno slušanje“. Za detaljnije informacije obratite se Potpredsjednici Jasmini Salihi na broj 095/9244-497


  • Stranica 2 od 2
  • 1
  • 2