Svjetski dan Roma 2017

Dana 21.04.2017., u dvorani Doma INA Rafinerije u Sisku, održana je manifestacija obilježavanja Svjetskog dana Roma. Svjetski dan Roma obilježava se u spomen Prvog svjetskog kongresa Roma otvorenog 08.04.1971. u Londonu, a na kojem su usvojene odluke o romskoj himni, zastavi i službenom jeziku. Osim romskih KUD-ova i udruga koji su se, već tradicionalno, predstavili javnosti, manifestaciji su nazočili predstavnici Grada Siska, Sisačko-moslavačke županije, Centra za socijalnu skrb Sisak, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske te predsjednica Saveza romskih udruga Kali Sara iz Zagreba, a koja je prenijela poruke saborskog zastupnika romske nacionalne manjine Veljka Kajtazija.

Osobito zadovoljstvo za sve prisutne bilo je vidjeti najmlađe predstavnike romskih KUD-.ova kako izvode zahtjevne plesove i koreografije, a što je presudno za očuvanje kulturnog identiteta romske nacionalne manjine.

Kao i obilježavanja Svjetskog dana Roma prethodnih godina, i ova manifestacije bila je sjajna prilika da se rad romskih udruga i KUD-ova pokaže svim građanima Siska i na taj način pomogne razbijanju predrasuda i diskriminacije prema Romima i stvaranju boljeg i tolerantnijeg društva.

Scroll to Top