Javni radovi

„Osnaživanje Roma kroz računalne radionice te vannastavne aktivnosti za djecu i mlade“

Temeljem mjera iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011.g. i 2012.g. te Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za korištenje sredstava za poticanje zapošljavanja u 2013.g. kroz javne radove (Mjera: „Pomoć sebi i drugima“ te Nacionalnog programa za Rome i Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005 do 2015, Udruga Roma SMŽ i Grada Sisak „Nevo Drom“, inicijator je i provoditelj javnih radova iz područja uključivanja i osnaživanja romske populacije.

U sklopu projekta „Izgradnja kapaciteta romskih udruga u Sisačko – moslavačkoj županiji“ udrugu „Nevo Drom“ o raspisanim javnim radovima informirao je partner na projektu Udruga mladih Novi svijet „Luščani“, a također je udruzi pružena pomoć i u sastavljanju projektnog prijedloga.

Cilj projekta je zapošljavanje nezaposlenih osoba sa stečenim stručnim zvanjem unutar organizacija civilnog društva te kroz zapošljavanje potaknuti i motivirati uključenost Roma u društvenu zajednicu, motivirati djecu i mlade Rome da je obrazovanje bitan segment utjecaja na kvalitetu života.

Obzirom kako se projekt nadovezuje na već dobiveni natječaj HEP-a, udruga će raditi i na edukaciji pripadnika romske nacionalne manjine o osnovama informatike kako bi i na taj način poboljšali informatičku pismenost i pripremili ih za tržište rada.

Projekt traje do 30.05.2014. godine. Radionice će voditi Jasmina Salihi, potpredsjednica udruge „Nevo Drom“, visokoobrazovana osoba, inženjer računalstva. Aktivnosti će se provoditi na dvije adrese, u Sisku na adresi Ante Starčevića 20 i u Sisak Capragu na adresi Hrvatskog narodnog preporoda 10.

Scroll to Top