• Besplatna pravna pomoć


 • Udruge Roma SMŽ

  PGP Sisak član je Povjerenstva za izradu Akcijskog plana za Rome za razdoblje 2017. – 2019.

  Odlukom gradonačelnice Grada Siska, imenovano je Povjerenstvo za izradu Akcijskog plana za Rome kojeg čine predstavnici, grada Siska, Vijeća romske nacionalne manjine, romskih udruga, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, osnovne škole Braća Bobetko, Centra za socijalnu skrb u… Više »


  Udruge Roma SMŽ

  “Spriječimo apatridnost”

  “Spriječimo apatridnost” prvi je od ukupno četiri kratka videa snimljen u sklopu provedbe projekta “Prevencija apatridnosti u romskoj populaciji” financiranog od strane UNHCR-a koji PGP Sisak provodi u periodu 01.01.2017. – 31.12.2017.


  Udruge Roma SMŽ

  UNHCR promotivni štand

  Dana 29.03.2017., PGP Sisak je u sklopu aktivnosti projekta Besplatna pravna pomoć povratnicima, izbjeglicama, manjinama i ostalim ugroženim osobama financiranog od strane UNHCR-a, a koji PGP provodi u periodu 01.01.2017. – 31.12.2017., organizirao prvi od četiri promotivna… Više »


  Udruge Roma SMŽ

  Intervju Milana Kreća – projekt „Važno je zvati se Rom„

  izvor: romi.hr Razgovarao: Stojan Obradović Udruga Projekt građanskih prava Sisak prošle je godine provodila projekt „Važno je zvati se Rom„. Osnovni cilj ovog projekta je bio osvijestiti pripadnike romske nacionalne manjine o važnosti samodeklariranja, jer samo tako… Više »