• Besplatna pravna pomoć


 • Udruge Roma SMŽ

  Svjetski dan Roma 2017

  Dana 21.04.2017., u dvorani Doma INA Rafinerije u Sisku, održana je manifestacija obilježavanja Svjetskog dana Roma. Svjetski dan Roma obilježava se u spomen Prvog svjetskog kongresa Roma otvorenog 08.04.1971. u Londonu, a na kojem su usvojene odluke… Više »


  Udruge Roma SMŽ

  Prevencija apatridnosti u romskoj populaciji

  Dana 12. travnja 2017. PGP Sisak je, u sklopu aktivnosti na projektu „Prevencija apatridnosti u romskoj populaciji“ financiranog od strane UNHCR-a, organizirala promotivni štand na Šetnici Slave Striegla u Sisku s ciljem informiranja građana o problematici apatridnosti…. Više »


  Udruge Roma SMŽ

  PGP Sisak član je Povjerenstva za izradu Akcijskog plana za Rome za razdoblje 2017. – 2019.

  Odlukom gradonačelnice Grada Siska, imenovano je Povjerenstvo za izradu Akcijskog plana za Rome kojeg čine predstavnici, grada Siska, Vijeća romske nacionalne manjine, romskih udruga, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, osnovne škole Braća Bobetko, Centra za socijalnu skrb u… Više »


  Udruge Roma SMŽ

  “Spriječimo apatridnost”

  “Spriječimo apatridnost” prvi je od ukupno četiri kratka videa snimljen u sklopu provedbe projekta “Prevencija apatridnosti u romskoj populaciji” financiranog od strane UNHCR-a koji PGP Sisak provodi u periodu 01.01.2017. – 31.12.2017.