• Besplatna pravna pomoć


  Strateški dokumenti

 • Udruge Roma SMŽ

  Pravnom pomoći do primitka u državljanstvo Republike Hrvatske

  Bedri Hoti je osoba bez državljanstva u Republici Hrvatskoj koja je nakon trideset i devet godina bezuspješnih pokušaja u vođenju niza upravnih i sudskih postupaka, ostvario pravo na državljanstvo Republike Hrvatske. Nakon pozitivne presude Europskog suda za… Više »


  Udruge Roma SMŽ

  Prva stranka PGP-a koja je dobila putovnicu za osobe bez državljanstva u Republici Hrvatskoj!

  #statelessness #1954Convention #freedomofmovement  #humanrights #civilrights #freelegalaid #ens #crpsisak


  Udruge Roma SMŽ

  PGP je primljen u članstvo Europske mreže za osobe bez državljanstva (European Network for Statelessness)!

  PGP Sisak je od 8.11.2018. pridruženi član Europske mreže za osobe bez državljanstva. Mreža je to nevladinih organizacija, akademskih inicijativa i pojedinih stručnjaka koji se bave rješavanjem apatridnosti u Europi. Glavna misao vodilja je da sva ljudska… Više »


  Udruge Roma SMŽ

  Bezdržavljanstvo u Hrvatskoj

  Bezdržavljanstvo ima izrazito velik negativan utjecaj na život pojedinca. Imati državljanstvo jedno je od temeljnih prava zajamčenih Konvencijom o smanjenju slučajeva bezdržavljanstva iz 1961. i Konvencijom o pravnom položaju osoba bezdržavljanstva iz 1954., a koje je Hrvatska ratificirala kao… Više »